NHÀ THỜ *ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP" - 38 KỲ ĐỒNG,QUẬN 3,TP.HCM


NHÀ THỜ *ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP" - 38 KỲ ĐỒNG,QUẬN 3,TP.HCM

NGÀY THƯỜNG
* Từ thứ 2 đến thứ 6 :

- Lễ 1: 5h - 5h45

- Lễ 2: 6h - 7h

- Lễ 3: 17h - 18h

Thứ 7 : 

- Lế 1 : 5:00
- Lễ 2 : 6:30- Lễ 3 : 14:00 (Lễ hành hương kính Đức Mẹ hằng cứu giúp)- Lễ 4 : 16:30 (Lễ hành hương kính Đức Mẹ hằng cứu giúp)
18:30 - 19:30 (Cử hành lễ Chúa Nhật - dành cho những ai ko đi lễ ngày CN được )


* Riêng t2 đầu tháng Thánh lễ lúc 6h sẽ là Lễ Hài Cốt ( Làm lễ tại phòng hài cốt )

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

- Lễ 1 : 5h - 5h45

- Lễ 2 : 6h30 - 7h30

- Lễ 3 : 8h - 9h

- Lễ 4 : 9h30 - 11h ( Lễ cưới )

- Lễ 5 : 15h30 - 16h30 ( Lễ thiếu Nhi tất cả những ghế trong Nhà thờ đều dành cho Thiếu Nhi )

- Lễ 6 : 17h - 18h

- Lễ 7 : 18h30-19h30

- Lễ 8 : 20h - 21 ( Thánh Lễ dành cho những người xa quê )Giờ Giải tội :

NGÀY THƯỜNG tại Nhà thờ (Từ thứ 2 - thứ 6) :
* Sáng : 8:00 đến 11:00

* Chiều : 14:30 đến 17:00
THỨ 7 tại Phòng Hiệp Nhất lớn (sau nhà thờ) : 14:30 đến 17:00 (>2 tòa)

Không có nhận xét nào: