Lời Cảm tạ sau Lễ tang của Gia đình Cụ Bà Anna Đặng Thị Khánh

Kính thưa Cha Chánh xứ Chánh tòa Bà Rịa, Quý Cha, Quý Soeur, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Bà Con, Quý Ông Bà và Anh Chị em thân hữu gần xa.

     Trước hết chúng con xin trân trọng cám ơn Cha Chánh xứ Giáo xứ Chánh tòa Bà Rịa – Chủ tế - vì trong suốt thời gian Mẹ và Bà chúng con nằm trên giường bệnh đã được Quý Cha Chánh xứ và Cha Phó thường ban Phép Bí tích Mình Thánh Chúa làm của ăn đàng và Phép Xức dầu Thánh trước giờ lâm chung của Mẹ và Bà chúng con. Nhất là hai Cha đã cho phép và dành nhiều sự ưu ái cho gia đình chúng con, ban cho một Thánh Lễ Đồng tế như hôm nay thật là trọng thể,  để cầu nguyện cho Mẹ và Bà chúng con.
- Chúng con xin chân thành và yêu mến cám ơn Quý Cha Đồng Tế trong Giáo hạt Bà Rịa, Quý Cha Giáo phận Bà Rịa, Đà lạt, Xuân Lộc, Quy nhơn. Quý Cha đã vì tình yêu thương con chiên và gia đình chúng con nên đã hy sinh nhiều thì giờ quý báu và không quản ngại đường sá xa xôi, cách trở để cùng về đây hiệp dâng Thánh Lễ Đồng tế cầu nguyện cho Mẹ và Bà chúng con, Bà Cố ANNA.

-     Chúng con xin hết lòng cám ơn Soeur Giám tỉnh và Soeur Cố vấn Hội Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn đã đặc ân cho phép Soeur Albert Phi Yến được phép về nhà nuôi nấng Mẹ suốt thời gian hơn hai năm nay. Và hôm nay Quý Soeur đã đến hiệp dâng Thánh Lễ An táng của Mẹ và Bà chúng con thật là đông đủ.
-    Chúng con xin cám ơn Quý Soeur Dòng Phaolô Bà rịa hàng tuần thăm nom và trao Mình Thánh Chúa cho Mẹ và Bà chúng con và tham dự Thánh Lễ An táng hôm nay. Chúng con cũng xin cám ơn Quý Tu sĩ nam nữ đã đến hiệp dâng Thánh Lễ An táng này.

-     Chúng tôi xin cám ơn Ban Hành Giáo Giáo xứ Chánh tòa Bà Rịa và Ban điều hành Giáo Họ Phaolô  đã giúp đỡ gia đình chúng tôi trong viêc tổ chức đọc kinh cầu nguyện tại gia và Lễ An táng của Mẹ và Bà chúng tôi.

-     Chúng tôi xin cám ơn Ca đoàn Xứ Giáo xứ Chánh tòa Bà Rịa, Hội kèn tây giáo xứ Chu Hải, Hội kèn tây và Bộ gõ của Giáo xứ Nam Đồng đã phục vụ một cách tốt đẹp trong Đám tang và trong Thánh Lễ Đồng tế hôm nay.

-      Chúng tôi xin chân thành Quý Hội đoàn, Đoàn thể, Hội Bảo thọ phường Phước Nguyên, Hội Cầu nguyện Lòng Thương xót Chúa Giáo xứ Chánh tòa Bà Rịa và của Giáo xứ Dũng Lạc. Cám ơn cùng cộng đoàn Giáo xứ Bà Rịa, Quý Bà con xóm giềng.

-      Chúng tôi xin cám ơn các cấp chính quyền địa phương đã dành mọi sự dễ dàng cho việc tang Lễ của gia đình chúng tôi.

-     Chúng tôi xin cám ơn Quý Bà con, thân bằng quyến thuộc gần xa, Quý thông gia, bạn hữu, Quý Bà con đồng hương tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam- Đà Nẵng cũng đã vì tình thương yêu quý mến Mẹ và Bà chúng tôi nên đã chẳng ngại đường sá xa xôi đến đây viếng thăm, cầu nguyện, chia buồn với gia đình, phúng điếu, hiệp dâng Thánh Lễ và tiễn đưa Mẹ và Bà chúng tôi là Bà cố ANNA đến nơi an nghĩ cuối cùng.

Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cám ơn Quý Cha, Quý Soeur, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Bà con, thân nhân, ân nhân, Quý Ông Bà và Anh Chị em gần gũi, trong và ngoài Giáo xứ đã thăm hỏi động viên Cụ Bà khi người còn sống, chăm sóc Cụ Bà trong thời gian người ốm bệnh, cầu nguyện cho Cụ Bà khi người qua đời và cộng tác phần mình vào việc tổ chức Tang Lễ được mọi điều tốt đẹp.
Nguyện xin Thiên Chúa Tình yêu ban nhiều Hồng ân cho Quý Cha và Quý vị.
Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất, kính mong Quý Cha, Quý Soeur, quý vị và Bà con niệm tình tha thứ.
-------------------------------------------
Toàn thể Tang gia trân trọng đồng cảm tạ.

Không có nhận xét nào: